31.05.2019 14:53

https://nsportal.ru/video/2019/05/prezentatsiya-zanyatiya-yunyy-zhurnalist-podgotovitelnaya-k-shkole-gruppa